image

Наематели

Водещи технологични компании

ИТА Груп България

Известна с високо качество, прецизност и надеждност, ИТА Груп България е сред водещите системни интегратори на информационни и телекомуникационни технологии в България, Източна и Западна Европа. Обединението води началото си от далечната 1990г. когато е създадена ИТА Инженеринг ООД, първата независима компания.

ИТА Груп България предлага цялостни решения на клиентите си, включително проектиране, доставка, разработване на софтуер и хардуер, инсталиране, сертифициране, поддръжка и обучение. Чрез много от дългогодишните си партньорства, днес предоставяме решения, но без да се ограничаваме до специални системи с ниско напрежение, като системи за ранно предупреждение, влакови радиокомуникационни мрежи, TETRA мрежи, DMR мрежи, аналогови радио мрежи, интегрирани телекомуникационни решения (IP & ISDN), базови станции (RBS), радиорелейни трасета, оптични мрежи (базирани на MAN, DWDM, SDH, FTTH, FTTB, FTTO, xPON технологии и т.н.), системи за управление на мрежата (NMS), софтуер за сградно управление (BMS) и много други.


www.itagroup.bg
Соитрон

Soitron е словашка фирма, основана през 1991 г. със седалище в Братислава и офиси във Великобритания, Турция, Румъния, Чехия, Полша и България.

Компанията работи в областта на управлението на ИТ инфраструктурата и ИТ аутсорсинга, като е един от най-големите информационно-комуникационни интегратори и доставчици на ИТ услуги с над 850 служители и консолидиран годишен оборот от над 115 милиона евро.

SOITRON България предоставя ITO / BPO аутсорсинг и managed services, подкрепящи проекти и инфраструктура на клиенти. Soitron предлага възможност за уникален опит в областта на информационните технологии и възможност за професионално израстване в международна среда.

Освен традиционните мрежови проекти, през годините Соитрон работи усилено, за да създаде нови стандарти за ефективност и качество в управляваните услуги за доставка.

Като компания с непрекъснат стремеж към иновации, Соитрон не спира, когато е изправен пред предизвикателства, изискващи уникални решения, които са извън бизнеса.


www.soitron.bg
Studio Novo

Офис. Дом. Здраве. Ние изграждаме бизнес и домашни интериори.

Studio Novo цели да разпространи идеята за и приложението на добрия дизайн. Това включва както физически, така и психологически аспекти от приложението му, посредством което бихме искали да помогнем на хората да се чувстват по-осъзнати, по-естествени и по-целенасочени в обграждащата ги среда - било тя работна, домашна или преходна (кафе, ресторант, бар, хотел). Добрият дизайн предразполага хората да оперират и комуникират в комфорт, нужен за откриването на най-добрите личностни качества. Това само по себе си би било голямо постижение.

Studio Novo е експерт в проектирането и изграждането на работни пространства, съобразени със съвремените оперативни, икономически и стратегически нужди на работодаля и техните служители.

Избрали сме да представляваме компании, които са лидери в проучването на новите тенденции, проектирането, разработването и производството на решения за работна среда. Тяхното физическо изражение са мебели, осветителни тела, подови настилки, преградни стени, акустични решения и всичко друго, което създава естетични, ефективни и продуктивни офис пространства.

В допълнение на продуктите, които предлагаме, нашите услуги се простират от проучване на специфичните нужди в работния процес на компанията Ви, намирането на концептуални решения чрез обособяването на различни работни зони и съответните продуктови приложения, както и цялостно управление за реализиране на архитектурната среда на одобрения от вас проект.


www.studionovo.bg

Имате нужда от офис?

Заявете оферта